AKCIA: motorový rám -40%

Podľa želania je možné meniť výšku pri hlave, prípadne zvlášť pri nohe ručným ovládačom.

odatočne sa dá namontovať viacpolohový motorový rám